نگهبانان کاروان، کلافه و بی‌طاقت از گریه و فغان رفتند، لحظه‌‏ای گذشت، با طَبقی با سرپوش، بازگشتند، طَبق را مقابل دخترک گذاشتند و دور شدند، دخترک ناله‌کنان، گریه سر داده بود و بهانه می‏‌گرفت
با کاروان حسینی تا اربعین| در و دیوار خرابه شام هم‌‌کلام رقیه(س)
تهیه‌کننده سریال تلویزیونی "موسی(ع)" از انتخاب کارگردانی جد