بسیاری از رسانه‌های ایران با هدف افزایش همراهی مردم با پویش «من ماسک می‌زنم» انواع فراورده‌های خبری را تولید، منتشر و حتی برای افزایش تاثیر بصری لوگوهای خود را ماسک‌پوش کرده‌اند.
صدای رسای رسانه‌ برای پیوستن مردم به «من ماسک‌ می‌زنم
شماری از نویسندگان و خبرنگاران رسانه‌های خارجی درنامه‌ای خطاب به روسای کشورهای ع