جستجوی پیشرفته
متن جستجو:   کلید واژه ها:   سرویس:
از تاریخ: تا تاریخ:  
انتشار دومین دفتر گزیده اشعار سیدعلی صالحی
دومین دفتر گزیده اشعار سیدعلی صالحی با عنوان «دعوت دوباره به ادامه دریا» از سوی نشر مروارید منتشر شد
انتشار دومین دفتر گزیده اشعار سیدعلی صالحی
«میراث اورهان» به ایران آمد
رمانی با عنوان «میراث اورهان» و با موضوع نسل‌کشی ارامنه توسط دولت عثمانی به قلم آلین اوهانسیان از سوی نشر مروارید منتشر شد
«میراث اورهان» به ایران آمد
گزیده اشعار عباس صفاری منتشر شد
کتابی از گزیده اشعار عباس صفاری از سوی نشر مروارید منتشر شد
گزیده اشعار عباس صفاری منتشر شد
Page Generated in 0/8451 sec