شناسه خبر: 136782 منتشر شده در مورخ: 1398/09/23 ساعت: 12:06 گروه: حوزه رسانه
در برنامه «عصر» صورت گرفت